Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

O spółdzielni »

Zarząd

Dyżur dla członków Spółdzielni: poniedziałek: 15.00 - 17.00

 

 

Prezes Zarządu  

 

mgr Paweł Pawłowski

Dyrektor Spółdzielni

  

 --------------------------------------------------

  

Zastępca Prezesa Zarządu


mgr Paweł Białas
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

 

 --------------------------------------------------

 

Zastępca Prezesa Zarządu


mgr Maria Kantorska

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji

  

 --------------------------------------------------

 

 

Główna Księgowa


mgr Katarzyna Jakubowska