Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

Przedsiębiorstwo DALKIA informuje, że w związku z pracami przeprowadzanymi na instalacjach w północnej części Swarzędza, w dniu 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy osiedli północnych nie będą mieli ciepłej wody. Komunikat dotyczy osiedli: Kościuszkowców, Dąbrowszczaków, Czwartaków i ul. Gryniów.

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na wywóz śmieci dla wszystkich sektorów, także w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie. Osiedla w tych miejscowościach, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, obsługiwane będą przez firmę Remondis Sanitech, a podwykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys.

Przez cały rok mieszkańcy Swarzędza mogą korzystać z pomocy Strażników Miejskich w godz. 6.00-22.00 i w soboty od 14.00-22.00. W okresie wakacyjnym, aż do końca września, strażnicy są jednak dostępni dla mieszkańców znacznie dłużej, bo w weekendowe dni piątek-sobota oraz sobota-niedziela pracują do godz. 2.00 w nocy.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu zaprasza 17 sierpnia 2014 r. w godz. 11.00-18.00  na VI Miodowe Lato w Skansenie. Piknik pszczelarski jest  rekreacyjną imprezą plenerową skierowaną do widzów zainteresowanych życiem pszczół i pracą pszczelarza.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo jednej z naszych mieszkanek, przesłał pismo dotyczące obrzeżków gołębich.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała dyplom uznania z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy za aktywne promowanie idei zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Publikujemy Państwa wnioski, które zostały przekazane do Komisji Wnioskowych podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2014 roku.

 

Rozpoczyna się lato, czas płynie chyba nieco wolniej, więcej będziemy wypoczywać. Słońce i przyjemna pogoda powinny nastrajać optymistycznie… jednak w Antoninku raczej nie! Na początku lipca odebrałam telefon od zbulwersowanej i zatroskanej mieszkanki bloku nr 67 przy ul. Mścibora o niewyobrażalnym bałaganie...

Przedsiębiorstwo Dalkia Poznań informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. planuje wprowadzić nowe ceny za wytwarzanie ciepła, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Średni wzrost cen za wytwarzanie ciepła w miejskiej sieci cieplnej w okresie 12-miesięcznym wynieść ma około 4,5%.

Po raz kolejny mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Tym razem dofinansowanie z Funduszu Wodociągowego Aquanet obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2014r.

24.06.2014

„Mieć pewny dach nad głową” to powiedzenie chyba wszystkim znane, kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, niezakłóconego spokoju i komfortu. W artykule poruszony zostanie właśnie wątek dachów – tych, w znaczeniu dosłownym, występujących na osiedlach Spółdzielni.

W ostatnim czasie wielu mieszkańców Swarzędza, korzystających z telewizji kablowej, zostało pozbawionych możliwości oglądania programów telewizyjnych.

 

Zestawienie wpływów i wydatków funduszu remontowego za okres (I - XII 2013) dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

 

 

Starosta Poznański zatwierdził 19 maja br. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz wodociągów wraz z przyłączeniami w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.

Informujemy, że 20 czerwca 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i przybywanie w innych terminach.

 

Nietypowy charakter miało majowe spotkanie Rady Nadzorczej. Zamiast tradycyjnego posiedzenia, zapoznawania się ze spółdzielczymi zagadnieniami i podejmowania uchwał, członkowie Rady odwiedzili dużą część spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Termin nabliższej akcji poboru krwi organizowanej przez Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu - 07.06.2014 r. (sobota)

 

 

Informujemy, że zbliża się termin corocznych Walnych Zgromadzeń członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. W 2014 r. Walne Zgromadzenia odbędą się w dniach 16 i 17 czerwca w Hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu.

W maju br. do Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęły decyzje Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnych za docieplane w tym roku budynki. Łączna kwota premiowego dofinansowania to ponad 382 tys. zł.

Informujemy, że począwszy od czerwca br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu będzie dostarczać mieszkańcom druki rachunków za wywóz śmieci z naniesioną wysokością opłat. Wysokość kwoty umieszczonej na rachunku będzie pochodną informacji zawartych przez mieszkańców w deklaracjach śmieciowych...

Zarząd Klubu HDK PCK w Swarzędzu zaprasza wraz z rodzinami na XII Majowy Rodzinny Piknik Krwiodawców, który odbędzie się  dnia 17 maja 2014 roku w godz. 16.00 – 20.00 tradycyjnie na polanie przy leśniczówce Poznań-Zieliniec.

Mieszkaniec pyta: Jestem mieszkańcem os. Dąbrowszczaków. Od kilku tygodni, gdy zrobiło się cieplej obserwuję na terenie osiedli dramatyczny wzrost niepożądanych psich odchodów na trawnikach.

 

12.05.2014
Informujemy, że 7 maja br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przekazała do przedsiębiorstwa ciepłowniczego Dalkia dyspozycję o wyłączeniu ciepła zasilającego centralne ogrzewanie w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych. Jednocześnie ciepło zostało wyłączone również we wszystkich lokalnych kotłowniach gazowych.

Dalkia informuje, że w związku z awarią magistrali ciepłowniczej o średnicy 400 mm pod torami kolejowymi w rejonie ul. Granicznej w Swarzędzu, nastąpi wyłączenie dostawy ciepła w okresie od 23 kwietnia 2014 (godz. 7.30) do  24 kwietnia 2014 (godzina 13.00).

18.04.2014

Przedstawiamy wykaz firm z protokołu Komisji GZM, który zawiera pozytywnie zaopiniowane oferty wykonawców. Firmy te obsługują spółdzielcze zasoby mieszkaniowe w 2014 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przystępuje do prac projektowych związanych z modernizacją instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85.

 

Na dworze robi się coraz cieplej, przed nami Święta Wielkanocne, czas zabrać się z wiosenne porządki. Sprzątając mieszkanie i pucując okna, warto pomyśleć o porządkach w piwnicach, wózkarniach, suszarniach i innych częściach wspólnych budynków. Akcja odbioru gabarytów została zaplanowana na 14 i 15 kwietnia br.

Nowym zapisem w „Regulaminie rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali”, na który mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę, jest zakaz spuszczania wody z instalacji przy wymianie kaloryferów.

 

Ostatni sezon grzewczy charakteryzował się znacznie wyższymi kosztami ciepła wynikającymi zarówno ze wzrostu cen o około 7% jak i zwiększonego o około 10% zużycia energii. Ten drugi czynnik jest bezpośrednio związany ze znacznie mniej korzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zmiana okresu rozliczeniowego za centralne ogrzewanie. Mieszkaniec pyta:  Jak to teraz będzie wyglądać, jak zmieni się okres, itd.?

 

 

Prezentujemy zbiór ciekawych informacji o Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Ile osób współtworzy Spółdzielnię, w ilu mieszka budynkach i ilu lokalach – tego dowiecie się Państwo analizując poniższe dane.

 

Prace związane z remontem ul. Granicznej wykonane mają być w okresie letnim, do końca sierpnia 2014 r., z uwagi na mniejsze w miesiącach letnich natężenie ruchu. W tym samym czasie przy ul. Granicznej, po sąsiedzku trwać będzie również budowa przez prywatnego inwestora obiektu handlowego oraz nowego układu komunikacyjnego i parkingowego.

08.04.2014

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu podjął decyzję o przyznaniu środków w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły odpowiednie wnioski. Zamieszczamy tabelę z zestawieniem dotacji.

 

Zdecydowana większość spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zasilana jest w ciepło z Miejskiej Sieci Cieplnej firmy Dalkia. Tylko nieliczne nieruchomości dostarczają ciepło z własnych kotłowni gazowych. Jednak i to może się wkrótce zmienić.

Rada Nadzorcza ustaliła opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych w swarzędzkich wieżowcach. Opłaty za windy są bardzo zróżnicowane; w trzech budynkach zmniejszyły się, w jednym zostały na podobnym poziomie, a w dwóch nastąpił wzrost kosztów.

W niedzielę 6 kwietnia ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił kościół w parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu. W uroczystości uczestniczyła wiceprezes SM Maria Kantorska, która przekazała okolicznościowy adres, wystosowany przez Radę nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

Zamieszczamy artykuł o Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu „Spółdzielczy lider zmian na lepsze”, który ukazał się w „Gazecie Prawnej” (dodatek „Forum Biznesu”) w wydaniu z 28-30 marca 2014 r.

 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przesłał informację o zmianach w cenniku za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Podajemy nowe ceny, które obowiązują od 1 kwietnia br.

 

 

Zapraszamy na XVII Wielkopolski Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe” NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA.

 

 

Ciekawa propozycja firmy Dalkia została przedłożona Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podczas spotkania, które odbyło się 20 marca br. w siedzibie przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dalkia wprowadza dla swoich klientów nową usługę, której celem jest zmniejszenie i kontrola zużycia ciepła, przy zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego.

Najwyższy, honorowy tytuł w gminie – „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” – otrzymał 19 marca mieszkaniec spółdzielczych osiedli – Eugeniusz Jacek. Jest prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, prezesem PTTK Łaziki w Swarzędzu i prezesem PTTK Poznań-Nowe Miasto.

Ostatnio coraz częściej ze strony naszych członków padają pytania, dlaczego zmieniając tytuł prawny do swojego lokalu w odrębną własność wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, nabywają udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a nie w prawie własności? Kolejne pytania, to dlaczego Spółdzielnia nie podejmuje działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności?

02.04.2014

Po zakończeniu i rozliczeniu sezonu grzewczego, mieszkańcy otrzymują informacje o wysokości opłat za zużyte ciepło i wynikających z nich nadpłat lub dopłat. Część mieszkańców pojawia się w tym czasie z pytaniami i reklamacjami rozliczeń. Postanowiliśmy zgrupować najczęściej zadawane pytania i sprawy, które są dla mieszkańców niejasnej.

Bohater naszej dzisiejszej „Sylwetki” jest z urodzenia swarzędzaninem; może nie w stu procentach, ale prawie, bo urodził się w Zalasewie, w odróżnieniu od większości poprzednich „sylwetkowiczów”-swarzędzan „nabytych”. Co wcale nie znaczy, że gorszych!

Komisariat Policji w Swarzędzu informuje, że 18 marca w Swarzędzu doszło do oszustwa metodą „na wnuczka”. Do starszej, zamieszkującej samotnie kobiety, zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę i poprosiła o pożyczenie pieniędzy w kwocie 40 tys. złotych...

14.03.2014

Koszty eksploatacji. Co miesiąc otrzymujemy rachunek czynszowy, który trzeba zapłacić. Proszę o informację, jakie dokładnie wydatki kryją się za opłatami, uiszczanymi w ramach „kosztów eksploatacji”.

 

„Gwiazdy Dobroczynności” to kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności promujący dobroczynność Gwiazd.

 

12.03.2014

Rozpoczynają się tegoroczne termomodernizacje kolejnej „partii” spółdzielczych budynków. Przed przystąpieniem do docieplania ścian inspektor nadzoru wydaje zalecenia, aby mieszkańcy zdemontowali anteny satelitarne, rolety zewnętrzne, ozdoby i suszarki balkonowe.

Gmina Swarzędz nie uzyskała wszystkich niezbędnych zgód mieszkańców, aby otrzymać decyzję pozwolenia na budowę związaną z przebudową ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu. Dlaczego?

Wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dodatku mieszkaniowego informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony kolejny dodatek – tym razem mający pomóc w regulowaniu rachunków za energię elektryczną.

Jeszcze w tym roku obok os. Cegielskiego i naprzeciw os. Raczyńskiego powstać ma duży obiekt handlowy.

 

 

Bezpieczeństwo, tereny zielone, place zabaw i placówki oświatowe – to najważniejsze atuty osiedli mieszkaniowych dla rodzin w nich zamieszkujących. Ale nie tylko, ważna jest też bliskość obiektów świadczących usługi medyczne.
 

Istotnym elementem działalności Spółdzielni jest dobór pracowników odpowiednio wykształconych i wyszkolonych. Większa część pracowników biurowych posiada wykształcenie wyższe, odpowiadające wykonywanym obowiązkom.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu odwołuje się do SKO od większości decyzji o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zarówno tych nakładanych przez gminy, miasto Poznań, jak i Skarb Państwa.

2 marca 2014 r. zapraszamy na XXXVIII Zlot „Bądź turystą w swoim mieście”.

 


 

Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości wystosowała do poseł Lidii Staroń 100 pytań, licząc że pomogą one pani poseł zweryfikować poglądy dotyczące spółdzielczości i jej roli w naszym kraju oraz na całym świecie. Zamieszczamy pełną listę 100 pytań.

Nie jest chyba dziełem przypadku, że wśród dotychczasowych sylwetek swarzędzan prym wiodą, jeśli chodzi o wykonywany zawód, nauczyciele. Od tych, którzy uczą maluchy po profesorów wyższych uczelni. Nie ma drugiego takiego zawodu, który byłby tak niewdzięcznym („obyś cudze dzieci uczył”) i jednocześnie przynoszącym niespotykaną w innych grupach zawodowych satysfakcję.

17.02.2014

Większość spółdzielczych lokalizacji wybudowanych jest na gruntach użytkowanych wieczyście od gminnych samorządów bądź Skarbu Państwa. Co roku na użytkowników gruntów jest więc nakładana opłata użytkowania wieczystego, którą mieszkańcy proporcjonalnie opłacają w rachunkach czynszowych. Istnieje szansa uzyskania indywidualnej bonifikaty w tych opłatach przez mieszkańców spełniających kryteria dochodowe.

14.02.2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2014 robót remontowych i usług. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 14 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej...

Informujemy, że w lutym br. firma City Net prowadzi prace inwentaryzacyjne w budynkach spółdzielczych. Inwentaryzacja polega na fizycznym sprawdzeniu wszystkich skrzyń abonenckich znajdujących się na klatkach schodowych bloków...

Na temat projektowanego deptaka łączącego „Manhattan”, czyli osiedle Dąbrowszczaków, poprzez osiedle Czwartaków z osiedlem Kościuszkowców pisaliśmy już w zeszłym roku. W najnowszym IS opisujemy rewitalizację terenów zielonych na „południu” i już ten fakt zobowiązuje do zajęcia się ponownie sprawą deptaka.

06.02.2014

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców zastrzeżeniami do wykonawstwa prac instalacyjnych, 6 lutego w biurowcu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kwaśniewskiego 1 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami firm telekomunikacyjnych.

W ramach istniejącego w naszej Spółdzielni programu termomodernizacyjnego kolejne budynki rok po roku są ocieplane. Nowa elewacja sama z siebie domaga się pięknej oprawy w postaci renowacji otaczającego terenu.

Kalendarz imprez turystycznych i rekreacyjnych w 2014 r. swarzędzkich Łazików. Zapraszamy.

 

 

04.02.2014

Zamieszczamy wykaz imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w czasie ferii zimowych. Dzieci w czasie wolnym od szkoły skorzystać mogą z ofert ośrodka sportu, ośrodka kultury, bibliotek i szkół.

 

 

Radni Miejscy w Swarzędzu podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, gdzie obecnie znajduje się zerówka. W zamian, we wrześniu na os. Cegielskiego podwoje otworzy nowo wybudowane przedszkole z miejscami dla 125 dzieci.

30.01.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu podjęła działania mające na celu przeanalizowanie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach będących w naszym władaniu, a zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Do kompletu swarzędzkich parlamentarzystów brakowało nam tylko pani poseł Bożeny Szydłowskiej; przedstawialiśmy już w tym miejscu panią poseł Krystynę Łybacką i pana posła Stanisława Kalembę - wtedy jeszcze „tylko” posła, obecnie już ministra. Spieszę więc nadrobić oczywistą zaległość i przedstawiam naszym Czytelnikom osobę doskonale w Swarzędzu znaną.

W czasie styczniowego posiedzenia Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła, na wniosek Zarządu, decyzję o zmianie stawek funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych. Zmiana dotyczy członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni. Fundusz remontowy dla budynków docieplonych przed rokiem 2008 wzrasta o 10 groszy/m2/m-c.

W 2014 roku docieplonych zostanie 11 budynków. Oprócz docieplenia ścian elewacji Spółdzielnia kompleksowo wykonuje również inne remonty i modernizacje w budynkach oaza wokół nich. Poniżej przedstawiamy spis prac, które będą wykonane w ciągu najbliższych 11 miesięcy.
 

Wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dodatku mieszkaniowego informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony kolejny dodatek – tym razem mający pomóc w regulowaniu rachunków za energię elektryczną.

 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy stworzył nowe logo spółdzielczości. Logo oraz hasło „Spółdzielnie budują lepszy świat” wespół z innymi działaniami związku mają wzmocnić ruch spółdzielczy, tak by do 2020 r. stał się dominującym modelem przedsiębiorstwa na świecie.

Szczęśliwym finałem zakończyły się kilkumiesięczne procedury kredytowe, dzięki którym 14 stycznia br. doszło do podpisania umów na docieplenie 11 spółdzielczych budynków. W biurowcu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu spotkali się przedstawiciele Zarządu SM oraz Poznańskiego Banku.

14.01.2014

Prezes Spółdzielni Paweł Pawłowski, Główna Księgowa Katarzyna Jakubowska oraz I Zastępca Głównego Księgowego Mariusz Langner odwiedzili 7 stycznia byłą pracownicę Działu Księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu – Janinę Śmichurę, która obchodziła 80 urodziny.

Wydarzenia oraz daty realizacji poszczególnych osiedli przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.


 

Jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jest przygotowana do „akcji zima”. Kupiona i zgromadzona została mieszanka piasku z solą do posypywania dróg. Przypominamy, że większość osiedlowych ulic jest własnością Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, który odpowiada za ich utrzymanie.

Związek Międzygminny GOAP przekazał nam informacje, co zrobić z choinkami, które po okresie świątecznym usychają w naszych domach lub sztucznymi choinkami, które w miarę upływu lat zniszczyły się.

 

07.01.2014

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu postanowili wesprzeć wspólnie uzbieraną kwotą 1000 zł chorego najpierw na ziarniaka, a obecnie na grzybicę płuc Kamila Tecława. Poniżej drukujemy list rodziców dziecka z prośbą o pomoc. Być może ktoś z mieszkańców również wesprze tę rodzinę, choć drobną kwotą.