Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

Kluczową decyzję podjęła Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Od 1 lutego 2016 r. Spółdzielnia nie będzie już finansować wywozu gabarytów z terenów osiedli mieszkaniowych.

 

 

Ile kosztuje wywóz śmieci członka Spółdzielni? I dlaczego płaci więcej niż właściciele domków? Spółdzielnia pokusiła się o dokonanie symulacji dodatkowych kosztów, jakie z tytułu gospodarki odpadami i obsługi GOAP (dosłownie) ponosi spółdzielca, a więc każdy mieszkaniec osiedli.

 

28.01.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2016 robót remontowych i usług. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 11 marca 2016 r.

 

Informujemy, że z dniem 7 stycznia 2016 r. zlikwidowane zostały cotygodniowe dyżury pracownika administracji w Luboniu. Wszelkie sprawy, podobnie jak mieszkańcy z innych poznańskich lokalizacji, spółdzielcy z Lubonia mogą zgłaszać do właściwej Administracji na os. Raczyńskiego 20 w Swarzędzu.

20.01.2016

W dniu 18 stycznia 2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podjął uchwałę wprowadzającą 72 godzinny termin na wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych na rzecz Spółdzielni.

 

19.01.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymuje informacje od mieszkańców os. Zygmunta III Wazy, że mieszkania odwiedza mężczyzna, który podszywając się pod pracownika Spółdzielni, informuje o zbliżającym się terminie malowania klatek schodowych na osiedlu. Jednocześnie, przy okazji tych prac, proponuje odpłatną, „tańszą” wymianę drzwi wejściowych.

18.01.2016

Uwaga członkowie Klubu HDK PCK Swarzędz! Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zaprasza członków Klubu, którzy opłacili składkę za 2015 rok, na zebranie sprawozdawczo-wyborcze dnia 22 stycznia 2016 roku.

 

W związku z awarią wodociągu i zalaniem części terenu, w godzinach przedpołudniowych dnia 14.01.2016, firma Aquanet odcięła dopływ zimnej wody mieszkańcom nieruchomości 5-9 i 12-13 na os. Raczyńskiego. Niestety istnieje również możliwość zakłóceń w dostawie ciepła do wymienionych nieruchomości.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. Związek Międzygminny GOAP zmienia terminy płatności za wywóz śmieci. Odtąd każdy mieszkaniec Swarzędza, Poznania, Kostrzyna i Czerwonaka będzie uiszczać opłaty śmieciowe „z góry” i co miesiąc (a nie jak dotąd co 2 miesiące).

 

Zakończyły się prace ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w ul. Zygmunta Grudzińskiego oraz okolicach, m.in. na spółdzielczym osiedlu Władysława IV. Czas zastanowić się, co dalej z zagospodarowaniem i uporządkowaniem osiedla.

W związku ze skargami mieszkańców os. Kościuszkowców i os. Czwartaków na zanieczyszczone powietrze i ustawicznie „dymienie” z kominów, Zarząd wystosował w tej sprawie pismo do Burmistrza Gminy Swarzędz.

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, że dzień:

24 grudnia 2015 (czwartek) będzie w Spółdzielni Mieszkaniowej dniem wolnym od pracy,
31 grudnia 2015 (czwartek) biura i administracje Spółdzielni będą czynne w godzinach 7.00-12.00, kasa 8.00-11.00.
02.12.2015

Cierpliwość Spółdzielni Mieszkaniowej powoli się kończy. Po dwóch latach bezradności, niekompetencji i bałaganu w samym GOAP-ie, olbrzymiej dziurze finansowej, czas na zdecydowane działania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Bo to on, zgodnie z ustawą, odpowiada za gospodarkę odpadami w naszym mieście.

01.12.2015

Nadeszła jesień i wraz z nią jedne ptaki odleciały, inne przyleciały. Przylecieli też śmierdziele. To najłagodniejsza nazwa dla tego szczególnego gatunku; mógłbym użyć dosadniejszej, ale redakcja "Informatora Spółdzielczego" mi jej nie puści!

 

Uwaga krwiodawcy, zmieniło się miejsce poboru krwi przewidzianego na 5 grudnia br. Zamiast w Warsztatach Terapii Zajęciowej na os. Kościuszkowców, akcja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Kościuszkowców.

Informujemy, że w związku z pracami firmy Veolia na magistrali, w dniu 20 listopada w godz. 9.00-14.00 zostanie wstrzymana dostawa ciepła i chwilowo zabraknie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody na wszystkich północnych osiedlach: Kościuszkowców, Dąbrowszczaków, Czwartaków, Zygmunta III Wazy, Władysława IV i ul. Gryniów.

 Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka zaprasza na Powiatowe zakończenie sezonu turystycznego – „Śladami Armii Krajowej” – 8 listopada.

 

 

Trwają prace projektowe związane z budową w Poznaniu kolejnego fragmentu sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia. Do sieci ma zostać przyłączony spółdzielczy budynek przy ul. Głębokiej. Długi i skomplikowany odcinek instalacji będzie prowadzony od strony Hotelu Włoskiego i przetnie ul. Dolna Wilda.

Rady osiedli, zarówno w dużych miastach, jak i małych, uzyskują coraz większe znaczenie w samorządzie terytorialnym. Miastem najbliższym, w którym działają rady osiedli jest Poznań. Jednak i w mniejszych miastach takie rady z powodzeniem funkcjonują.

 

W październiku br. do Urzędu dostarczona została kolejna grupa wniosków związanych z przekształceniem gruntu uzytkowanego wieczyście na własność. Wnioski te dotyczą nieruchomości: os. Raczyńskiego 18-22, os. Czwartaków 23/10, 23/15, 23/22 i 23/25.
 
12.10.2015

Istnieje możliwość wieszania bannerów i plakatów wyborczych na terenach i w budynkach (klatki schodowe) należących do Spółdzielni. Niestety niektóre komitety wyborcze zdają się lekceważyć kwestię uzyskania zgody oraz wpłaty należności za zajęcie nie swojej powierzchni (altany śmietnikowej, barierki, ściany).

Informujemy, że 12 października (poniedziałek) nastąpi przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac związanych z przebudową schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu ulic Chwaliszewo/Estkowskiego w Poznaniu.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 16/28 o pow. użytk. 49,15 m2. Cena wywoławcza wynosi: 132.320,00 zł.

 

UMiG Swarzędz informuje, że w dniach 7-8.10.2015 (środa-czwartek) układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni ul. Grudzińskiego - na odcinku od ul. Cieszkowskiego do Jasina i Św. Marcina (w rejonie kościoła). W związku z pracami, wspomniane odcinki ulic zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu drogowego.

Pracownicy Działu Technicznego rozpoczęli wysyłkę ofert na wykup drugiej nieruchomości w Antoninku – przy ul. Leszka 66 i ul. Mścibora 67. Mieszkańcy dwubudynkowej nieruchomości otrzymują pisemne kalkulacje, w których odrębnie dla każdego lokalu wyszczególnione są łączne koszty przypadające na lokal...

09.09.2015

Administracje Osiedli wkrótce przystąpią do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym, prosimy mieszkańców o ustawienie głowic termostatycznych przy grzejnikach na pozycję „5” do czasu uruchomienia instalacji i dostarczenia ciepła.

Zarząd Klubu HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zwraca się z prośbą o nie łowienie ryb dnia 6 września 2015 roku w godzinach 6.00-14.00 nad Jeziorem Swarzędzkim, na odcinku od kościoła do ujścia Cybiny. W tym czasie odbywać się będą Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) zlikwidowane zostają cotygodniowe dyżury pracownika administracji przy ul. Warszawskiej 83 w Poznaniu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła pierwsze procedury w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów w Swarzędzu.

 

Uwaga! W dniach 28 i 31 sierpnia wykonywana będzie nawierzchnia ul. Grudzińskiego, św. Marcina i ul. Zamkowej. UMiG oraz wykonawca informują o wyłączeniach ulic z ruchu.

 

Oddaj krew dla chorego na białaczkę, 13-letniego Jakuba Staniszewskiego. Pilnie potrzebna każda ilość krwi, szczególnie RH B- oraz próbki krwi na szpik kostny. Klub HDK PCK zaprasza dnia  5.09.2015 r. (sobota) w godz. 8.00-15.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej, os. Kościuszkowców 13 w Swarzędzu.

Z okazji 20-lecia działalności Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Letni krajobraz przyrodniczy Gminy Swarzędz". Maksymalnie 5 zdjęć należy dostarczyć organizatorowi konkursu do 25 września 2015 r. Zamieszczamy Regulamin i Kartę zgłoszeniową.

Kontynuowane są prace dociepleniowe na swarzędzkich osiedlach. Modernizacje rozpoczęły się w kolejnych dwóch lokalizacjach: na os. Raczyńskiego 14 i 15 trwa docieplanie elewacji, a w Luboniu przy ul. Kolonia PZNF 6 i 7 oraz ul. Armii Poznań 83 i 85 rozpoczęły się remonty dachów (docelowo budynki te zostaną też docieplone).

Na przełomie lipca i sierpnia br. Spółdzielnia Mieszkaniowa postawiła dwa place zabaw (dla młodszych i nieco starszych dzieci) oraz minisiłownię z trzema urządzeniami dla młodzieży i osób dorosłych. Dzieci mogą się bawić na różnorakich, kolorowych bujakach, huśtawkach, zjeżdżalniach, a także w piaskownicach i na ściance wspinaczkowej.

04.08.2015

Od soboty 1 sierpnia w Swarzędzu funkcjonuje nowa apteka, działająca 24 godziny na dobę. Znajduje się przy pętli autobusowej na os. Kościuszkowców. Warto zapamiętać tę informację, bo nie wiadomo w jakim momencie może się nam przydać.

 

Informnujemy, że dnia 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) biurowce i administracje Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu będą zamknięte. Zapraszamy mieszkańców w pozostałych, pracujących dniach tygodnia.

 

Informujemy, że w poniedziałek 29 czerwca br. mieszkańcy osiedli południowych nie będą mieli ciepłej wody. Komunikat dotyczy osiedli zasilanych z Miejskiej Sieci Cieplnej przedsiębiorstwa Veolia, czyli: Raczyńskiego i Cegielskiego.

 

Trwają przygotowania formalne do przyszłorocznych termomodernizacji. Na razie jedynym budynkiem, o którym z całą pewnością można napisać, że jako pierwszy znalazł się na liście: „Termomodernizacje 2016”, jest blok przy ul. Śremskiej nr 32 A w Kórniku.

 

Administracja Osiedli informuje, że w związku z uruchomieniem instalacji gazowej w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) w budynku na os. Zygmunta III Wazy nr 5, konieczne jest udostępnienie wszystkich lokali mieszkalnych - w godz. od 8.00 do czasu zakończenia zagazowania instalacji.

 

Informujemy, że w związku z awarią wewnętrznej instalacji gazowej w budynku na os. Zygmunta III Wazy nr 5, Spółdzielnia podjęła decyzję o wymianie starej, blisko pięćdziesięcioletniej, instalacji gazowej na nową.

 

 

W dniach 20-21 czerwca 2015 r. na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu-Głuszynie odbędzie się IV Ogólnopolskie Seminarium "Turystyka i Krajoznawstwo Osób Niepełnosprawnych". Głównym organizatorem jest PTTK Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał ostatnią premię w wysokości 27 tys. 500 zł na docieplenie spółdzielczego budynku przy ul. Kolonia PZNF 7 w Luboniu. Trzynaście docieplanych w 2015 r. budynków zostanie dofinansowanych (w postaci umniejszeń uruchamianych kredytów) łączną kwotą ponad pół miliona złotych.

W związku z dużą ilością zdarzeń w okresie wiosenno-letnim, swarzędzka Straż Miejska – podobnie jak w ubiegłym roku – wydłuża godziny pełnienia służby w weekendy. I tak, w piątki strażnicy pełnią służbę od godz. 6.00 rano do godz. 2.00 w nocy, zaś w soboty od godziny 14.00 do 2.00 w nocy.

Zapraszamy mieszkańców na coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbędzie się 25 czerwca o godz. 17.00 w Hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz do zapoznania się z poniższymi informacjami.

UMiG Swarzędz oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informują, że z uwagi na zły stan nawierzchni jezdni, od 26 maja (wtorek) do 13 czerwca trwać będzie remont ul. Żywicznej - na odcinku od ul. Borówki do granic Poznania. Na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Podana kilka dni temu informacja o otrzymaniu 11 premii przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu jest już nieaktualna. BGK pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółdzielni i przyznał kolejną, dwunastą premię dla nieruchomości położonej przy ul. Kolonia PZNF 6 w Luboniu. Nieruchomość zostanie zasilona kwotą w wysokości 24 tys. 200 zł.

W 2015 r. Spółdzielnia przeprowadza docieplenie 13 budynków zlokalizowanych w Swarzędzu (osiedla: Kościuszkowców 14 i 15, Dąbrowszczaków 16 i 17, Cegielskiego 11 i 12 oraz Raczyńskiego 14 i 15) w Poznaniu (ul. Niedziałkowskiego 23) i Luboniu (ul. Kolonia PZNF 6 i 7 oraz ul. Armii Poznań 83 i 85).

30.04.2015

Od środy 29 kwietnia br. w rejonie Jeziora Swarzędzkiego i skateparku można napotkać patrol rowerowy Policji. Swarzędzcy policjanci zostali wyposażeni w rowery z napędem elektrycznym, które będą testowali do połowy maja.

 

W różnych rejonach Swarzędza i na osiedlach mieszkaniowych (np. Cegielskiego, Mielżyńskiego) gmina poustawiała tabliczki przypominające opornym o obowiązku sprzątania nieczystości po psach. I choć osób z woreczkami zauważyć można w Swarzędzu coraz więcej, zachowanie części mieszkańców nadal zostawia jeszcze wiele do życzenia.

Spółdzielnia otrzymała fakturę za wykonanie niezbędnych prac kanalizacyjnych przy ul. Poznańskiej, w związku z „aferą” kanalizacyjną sprzed dwóch lat. Faktura wynosi ponad 56 tys. zł. Kwotę tę musiała wyłożyć Spółdzielnia, ponieważ wcześniej mieszkańcy rozdysponowali pomiędzy sobą uzyskaną przez Spółdzielnię kwotę odszkodowania od Aquanet w wysokości 33 tys. zł.

Wraz z końcem kwietnia 2015 r., Teresa Majchrzak, wieloletnia pracownica Spółdzielni Mieszkaniowej kończy pracę w dziale administracji. Pracowała tam od czerwca 1979 roku i jak sama twierdzi, zawsze była zadowolona z pracy. Przez wszystkie te lata zajmowała się opieką nad zielenią. 

Informujemy o utrudnieniach komunikacyjnych w rejonie ul. Grudzińskiego i ul. Św. Marcin - od wtorku 14 kwietnia br. Częściowa blokada ulic, konieczność utworzenia objazdów oraz wprowadzenia ruchu wahadłowego związane są z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.04.2015 r. o godz. 11:30 odbędzie się druga licytacja udziału 183/192 w prawie własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Trzek gm. Kostrzyn o pow. 7.701m2 i o pow. 2.876m2. Suma oszacowania wynosi 681.108,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454.072,00 zł.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz Zespół Szkół nr 1 zapraszają 17.04.2015 r. (piątek) na akcję poboru krwi w godz. 9.00-14.00 w Zespole Szkół nr 1 na os. Mielżyńskiego 5A w Swarzędzu.
 

Od 1 kwietnia do 31 maja br., można codziennie głosować

na "Podwórko Nivea” Rodzinne Miejsce Zabaw w Antoninku.

GŁOSUJ TUTAJ

Lokalizacja: Poznań, ul. Mścibora

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że od poniedziałku, 16 marca br. rozpoczynają się roboty kanalizacyjne w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, na odcinku od ul. Cieszkowskiego do ul. Żytniej. Ten fragment ul. Grudzińskiego zostanie wyłączony z ruchu co najmniej do 19 kwietnia br.

12.03.2015

Do Spółdzielni dociera coraz więcej pytań mieszkańców z północnej i południowej części Swarzędza, związanych z ulotkami o wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, które pojawiają się w skrzynkach pocztowych. Reklamująca swoje usługi firma ogłasza, że wymiana drzwi jest związana z pracami remontowymi na osiedlach...

11.03.2015

Dziesiątego marca Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podpisał z Bankiem Spółdzielczym Duszniki umowy kredytowe na termomodernizację trzynastu budynków. Otwarte zostały place budowy na czterech nieruchomościach: w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego oraz w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 14 i 15, os. Dąbrowszczaków 16 i 17 i os. Cegielskiego 11 i 12.

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów na os. Czwartaków zaprasza mieszkańców Swarzędza do udziału w ogólnopolskiej akcji "DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić do Gimnazjum nr 3 w godz. 8.00-18.00 do końca kwietnia br.

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu w SM w Swarzędzu, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014 r., nie przekroczył 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. tj. 1.891,73 zł.

Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowany Regulamin porządku domowego. Najistotniejsze zmiany to: zwiększenie temp. wymaganej w mieszkaniach z 18°C na 20°C, rozszerzenie zakazu palenia na wiatrołapy i piwnice, zakaz picia alkoholu na placach zabaw i ławkach, zakaz wystawiania worków na śmieci i butów na klatkę schodową.

Miasto Luboń planuje usunięcie części wału, znajdującego się w rejonie budynków przy ul. Armii Poznań 81, 83, 85 w Luboniu. Obecnie w tym miejscu znajduje się tzw. „przedept”. Celem tego działania jest obniżenie terenu w miejscu przejścia i tym samym umożliwienie łatwiejszego dostępu do zbiornika wodnego „Kocie Doły”.

25.02.2015

AQUANET informuje o planowanym wyłączeniu wody 27 lutego 2015 r. (piątek) na os. Dąbrowszczaków i os. Czwartaków w II strefie zasilanej z hydroforni przy ul. Zamkowej. Mieszkańcy budynków na os. Czwartaków 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz os. Dąbrowszczaków 1, 2, 3, 4 nie będą mieć wody w godz. 8.00-16.00.

24.02.2015

Oficjalną przyczyną odejścia Burmistrza Swarzędza z GOAP jest zbyt duża ilość obowiązków. Nie wiadomo jednak na ile decyzję tę przyspieszyły kłopoty wykonawcze i finansowe poznańskiego związku, które wróżyć mogą w przyszłości podwyżkę opłat za śmieci. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, Burmistrz kategorycznie był przeciwny wzrostowi stawek.

W pierwszej połowie lutego br. firma Wechta przystąpiła do rozbiórki obiektów znajdujących się na działce sąsiadującej ze spółdzielczą. Zlikwiduje również starą rampę samochodową, znajdującą się na terenie Spółdzielni. Teren rozbiórki ma zostać bezpiecznie odgrodzony.

18.02.2015

Prawidłowość i legalność urządzeń pomiarowych rozliczających ciepło w Spółdzielni kontrolował w lutym br. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu. Sprawdzono czy w Spółdzielni przestrzegany jest obowiązek stosowania legalnych jednostek miar w urządzeniach pomiarowych, czy spełniają one obowiązujące wymagania, czy są właściwie stosowane.

06.02.2015

Znanego swarzędzkiego pedagoga, pana Kazimierza Kulczaka, w jego dziewięćdziesiąte urodziny odwiedził Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Paweł Pawłowski oraz Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Solenizant przyjął od gości życzenia urodzinowe, okolicznościowe gratulacje i bukiety kwiatów.

W 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała bardzo wysoki rachunek telekomunikacyjny za rozmowy biurowe przeprowadzone z budynku Zarządu. Okazało się, że kosztowne rozmowy zostały przeprowadzone w sobotę i niedzielę, kiedy w biurach nie ma pracowników.

Trwają wstępne rozmowy władz Swarzędza i Zarządu Spółdzielni w sprawie udzielenia 95% bonifikaty na wykup gruntów użytkowanych wieczyście. Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek nie tylko aktywnie uczestniczy w rozmowach na ten temat, ale nawet sam je inicjuje.

Od stycznia 2015 zaczął obowiązywać nowy system rozliczania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Zamieszczamy najbardziej popularne pytania, jakie są zadawane pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej.

30.01.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2015 robót remontowych i usług. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 13 marca 2015 r.

29.01.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu szuka stałego korespondenta do współpracy z „Informatorem Spółdzielczym”. Umiesz pisać? Dbasz o poprawność językową? Interesujesz się tym, co dzieje się w Twoim mieście i na osiedlach?

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka zaprasza na Zlot "Bądź turystą w swoim mieście", który odbędzie się w niedzielę 8 lutego w Poznaniu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu istnieje już od 57 lat (rocznica przypada jesienią br.), w tym czasie na osiedlach wzrosło już kilka pokoleń swarzędzan. W ciągu tych lat zmiany pokoleniowe następowały również wśród pracowników Spółdzielni...

20.01.2015

W budynku przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu do 43 mieszkań prowadzi jedno wąskie przejście o szerokości 1,20 m. Część mieszkańców wnioskuje, by w przejściu wstawić bramę z domofonem uniemożliwiającą ludziom z marginesu społecznego załatwianie w podwórzu potrzeb fizjologicznych.

Program STK - ul. Głęboka 4

13.01.2015

Informujemy, że przy ul. Gryniów w Swarzędzu został znaleziony rower. Właściciel roweru, może go odebrać w Administracji Osiedli Swarzędz-Północ przy ul. Gryniów 6.

 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dokonało zmian we władzach Związku. Zbigniew Zastrożny i Marian Szkudlarek znaleźli się w ścisłej czołówce władz Związku.

 

Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu informuje o terminach poborów krwi w Swarzędzu i Kostrzynie w przyszłym roku. Pierwsza akcja poboru krwi odbędzie się 23 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół na os. Mielżyńskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informuje, że 15 grudnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu został złożony wniosek dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczący nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Warszawskiej nr 81, 83, 85.

Budynki zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu w przeważającej części ogrzewane są ciepłem dostarczanym z miejskiej sieci cieplnej. Część nieruchomości obsługiwanych jest jednak przez lokalne kotłownie gazowe, mamy też jedną kotłownię olejową, a nieliczne mieszkania nadal ogrzewane są węglem.

Informujemy, że od stycznia 2015 r. Dalkia Poznań S.A. zmieni nazwę na Veolia Energia Poznań S.A. Dane adresowe, numery telefonów i kont bankowych, NIP, REGON i KRS nie ulegną zmianie.

 

29.12.2014

Notoryczne przerwy w zasilaniu prądu powodowały przerwaną pracę kotłowni gazowych i uniemożliwiały prawidłowe dostarczanie ciepła do mieszkań w Kórniku-Bninie. ENEA przysłała pismo, że przerwy w dostawie prądu spowodowane były gałęziami drzew, które dotykały przewodów elektrycznych.

11.12.2014

W czasach kiedy deweloperzy masowo budują mieszkania przeznaczone dla młodych rodzin, kiedy państwo oferuje programy kierowane dla młodych, jak „Rodzina na swoim” zastąpiona przez „Mieszkanie dla Młodych”, rośnie grupa seniorów, dla których proponowana oferta mieszkaniowa nie jest dostępna.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zleciły kancelarii prawnej opracowanie nowego statutu. Obecny statut jest już zdeaktualizowany i nie nadąża za wprowadzanymi w ostatnich latach zmianami.

Jak informuje UMiG w Swarzędzu zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014-2015 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane z poniższymi zasadami (szczegóły - kliknij czytaj). Podajemy numery telefonów na które można zgłaszać interwencje w tej sprawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, jako pionier wielu innowacyjnych rozwiązań w spółdzielczości, pragnie uruchomić kolejny kanał informacji dla Państwa wygody. W najbliższym czasie rozpoczniemy testowe wysyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na podane w trakcie rejestracji do Zdalnego Dostępu e-maile.

Jednym z niezwykle istotnych punktów listopadowego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej była rozmowa z kandydatem na burmistrza Swarzędza Marianem Szkudlarkiem. Efektem tej przychylnej spółdzielcom rozmowy, było udzielenie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni poparcia Marianowi Szkudlarkowi w wyborach na burmistrza.

Spółka Aquanet przysłała do Spółdzielni Mieszkaniowej projekt nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków od stycznia 2015 r. Projekt ten został złożony do Rady Miejskiej Poznania, która zadecyduje o wysokości stawek.

Miesiąc temu informowaliśmy na łamach „Informatora Spółdzielczego” o nowym systemie rozliczania wody, który ma zostać wprowadzony od 1 stycznia 2015 roku. Podawaliśmy szczegółowy harmonogram wymian wodomierzy na radiowe i zapowiadaliśmy wywiad z Zastępcą Głównego Księgowego Mariuszem Langnerem, który prezentujemy poniżej.

Jednym z wniosków tegorocznego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonym i uchwalonym przez mieszkańców, było zobowiązanie Zarządu do samodzielnego rozliczania wody przez Spółdzielnię, bez udziału pośredników, aby jak najbardziej minimalizować koszty. Realizując to postanowienie, w ostatnich miesiącach 2014 r. trwa intensywna wymiana legalizacyjna tysięcy wodomierzy na nowe, radiowe firmy BMeters.

Kolejną swarzędzką „Sylwetką”, przedstawianą w naszym cyklu, jest pan Marian Szkudlarek, z racji długoletniej działalności społecznej osoba powszechnie znana w Swarzędzu. Może właśnie dlatego warto poznać pana Mariana bliżej?

Nietaktem byłoby wyjaśnianie, kim jest bohaterka kolejnej „Sylwetki swarzędzan”. Trudność jednak polega na tym, że pisanie o osobach powszechnie znanych jest bardzo niewdzięczne, wszyscy bowiem wiedzą o takich osobach wszystko, nawet czasem więcej, niż sami zainteresowani…

Zamieszczamy tekst jednolity zaktualizowanego Regulaminu rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który wraz ze zmianami został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 23 października 2014 roku.

Informujemy, że dzień 10 listopada (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i załatwianie spraw w Spółdzielni (zarówno w biurowcu Zarządu, jak i Administracjach-Osiedli) w innych terminach.

Wprowadzone w połowie ubiegłego roku zmiany w systemie śmieciowym zmusiły Spółdzielnię do przekazania gospodarki odpadami ZM GOAP. Ustawodawca określił, że gminy i związki zajmą się wywozem śmieci i kasowaniem zysków, natomiast roboczą rolę pobierania opłat pozostawił spółdzielniom. Wszystko dla wygody związków i gmin.

Spółdzielnia nawiązała współpracę z firmą Factory Network S.A. – właścicielem Internetowej Giełdy Długów. Dłużnicy, którzy nie reagują na monity Spółdzielni, nie współpracują ze spółdzielczym Działem Windykacji, mogą spodziewać się, że wkrótce ich nazwisko pojawi się na Giełdzie Długów.

17.10.2014

W ostatnich czasach coraz częściej mamy okazję słuchać bądź oglądać reklamy firm oferujących pożyczki gotówkowe. Często określane są mianem „chwilówek”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że taka „chwilówka” oferowana jest przez instytucję, która NIE JEST bankiem.

Od nowego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wprowadza nowy system rozliczania wody. Jego głównymi atutami są nowoczesne urządzenia do odczytu wody 24 godziny na dobę z wodomierzy radiowych oraz przewidywane oszczędności.

W „Informatorze Spółdzielczym” zamieściliśmy informację o oszustach, którzy powołując się na współpracę z Eneą, namawiają do podpisania nowych umów na dostawę tańszego prądu. Oszuści działają w całej Polsce, a podstawą ich działania jest podszywanie się pod największe polskie marki energetyczne.

We wrześniu br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85 w prawo własności.