Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym oraz dużo zdrowia i pogody ducha wszystkim spółdzielcom życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Od 1 kwietnia do 31 maja br., można codziennie głosować na "Podwórko Nivea” Rodzinne Miejsce Zabaw przy ul. Mścibora w Antoninku. Nivea ufunduje w całej Polsce 40 niepowtarzalnych placów zabaw, przygotowanych z myślą o całej rodzinie.

GŁOSUJ TUTAJ

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że od poniedziałku, 16 marca br. rozpoczynają się roboty kanalizacyjne w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, na odcinku od ul. Cieszkowskiego do ul. Żytniej. Ten fragment ul. Grudzińskiego zostanie wyłączony z ruchu co najmniej do 19 kwietnia br.

12.03.2015

Do Spółdzielni dociera coraz więcej pytań mieszkańców z północnej i południowej części Swarzędza, związanych z ulotkami o wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, które pojawiają się w skrzynkach pocztowych. Reklamująca swoje usługi firma ogłasza, że wymiana drzwi jest związana z pracami remontowymi na osiedlach...

11.03.2015

Dziesiątego marca Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podpisał z Bankiem Spółdzielczym Duszniki umowy kredytowe na termomodernizację trzynastu budynków. Otwarte zostały place budowy na czterech nieruchomościach: w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego oraz w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 14 i 15, os. Dąbrowszczaków 16 i 17 i os. Cegielskiego 11 i 12.

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów na os. Czwartaków zaprasza mieszkańców Swarzędza do udziału w ogólnopolskiej akcji "DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić do Gimnazjum nr 3 w godz. 8.00-18.00 do końca kwietnia br.

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu w SM w Swarzędzu, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2014 r., nie przekroczył 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. tj. 1.891,73 zł.

Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowany Regulamin porządku domowego. Najistotniejsze zmiany to: zwiększenie temp. wymaganej w mieszkaniach z 18°C na 20°C, rozszerzenie zakazu palenia na wiatrołapy i piwnice, zakaz picia alkoholu na placach zabaw i ławkach, zakaz wystawiania worków na śmieci i butów na klatkę schodową.

Miasto Luboń planuje usunięcie części wału, znajdującego się w rejonie budynków przy ul. Armii Poznań 81, 83, 85 w Luboniu. Obecnie w tym miejscu znajduje się tzw. „przedept”. Celem tego działania jest obniżenie terenu w miejscu przejścia i tym samym umożliwienie łatwiejszego dostępu do zbiornika wodnego „Kocie Doły”.

25.02.2015

AQUANET informuje o planowanym wyłączeniu wody 27 lutego 2015 r. (piątek) na os. Dąbrowszczaków i os. Czwartaków w II strefie zasilanej z hydroforni przy ul. Zamkowej. Mieszkańcy budynków na os. Czwartaków 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz os. Dąbrowszczaków 1, 2, 3, 4 nie będą mieć wody w godz. 8.00-16.00.

24.02.2015

Oficjalną przyczyną odejścia Burmistrza Swarzędza z GOAP jest zbyt duża ilość obowiązków. Nie wiadomo jednak na ile decyzję tę przyspieszyły kłopoty wykonawcze i finansowe poznańskiego związku, które wróżyć mogą w przyszłości podwyżkę opłat za śmieci. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, Burmistrz kategorycznie był przeciwny wzrostowi stawek.

W pierwszej połowie lutego br. firma Wechta przystąpiła do rozbiórki obiektów znajdujących się na działce sąsiadującej ze spółdzielczą. Zlikwiduje również starą rampę samochodową, znajdującą się na terenie Spółdzielni. Teren rozbiórki ma zostać bezpiecznie odgrodzony.

18.02.2015

Prawidłowość i legalność urządzeń pomiarowych rozliczających ciepło w Spółdzielni kontrolował w lutym br. Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu. Sprawdzono czy w Spółdzielni przestrzegany jest obowiązek stosowania legalnych jednostek miar w urządzeniach pomiarowych, czy spełniają one obowiązujące wymagania, czy są właściwie stosowane.

06.02.2015

Znanego swarzędzkiego pedagoga, pana Kazimierza Kulczaka, w jego dziewięćdziesiąte urodziny odwiedził Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Paweł Pawłowski oraz Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Solenizant przyjął od gości życzenia urodzinowe, okolicznościowe gratulacje i bukiety kwiatów.

W 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała bardzo wysoki rachunek telekomunikacyjny za rozmowy biurowe przeprowadzone z budynku Zarządu. Okazało się, że kosztowne rozmowy zostały przeprowadzone w sobotę i niedzielę, kiedy w biurach nie ma pracowników.

Trwają wstępne rozmowy władz Swarzędza i Zarządu Spółdzielni w sprawie udzielenia 95% bonifikaty na wykup gruntów użytkowanych wieczyście. Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek nie tylko aktywnie uczestniczy w rozmowach na ten temat, ale nawet sam je inicjuje.

Od stycznia 2015 zaczął obowiązywać nowy system rozliczania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Zamieszczamy najbardziej popularne pytania, jakie są zadawane pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej.

30.01.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2015 robót remontowych i usług. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 13 marca 2015 r.

29.01.2015
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu szuka stałego korespondenta do współpracy z „Informatorem Spółdzielczym”. Umiesz pisać? Dbasz o poprawność językową? Interesujesz się tym, co dzieje się w Twoim mieście i na osiedlach?

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka zaprasza na Zlot "Bądź turystą w swoim mieście", który odbędzie się w niedzielę 8 lutego w Poznaniu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu istnieje już od 57 lat (rocznica przypada jesienią br.), w tym czasie na osiedlach wzrosło już kilka pokoleń swarzędzan. W ciągu tych lat zmiany pokoleniowe następowały również wśród pracowników Spółdzielni...

20.01.2015

W budynku przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu do 43 mieszkań prowadzi jedno wąskie przejście o szerokości 1,20 m. Część mieszkańców wnioskuje, by w przejściu wstawić bramę z domofonem uniemożliwiającą ludziom z marginesu społecznego załatwianie w podwórzu potrzeb fizjologicznych.

Program STK - ul. Głęboka 4

13.01.2015

Informujemy, że przy ul. Gryniów w Swarzędzu został znaleziony rower. Właściciel roweru, może go odebrać w Administracji Osiedli Swarzędz-Północ przy ul. Gryniów 6.

 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dokonało zmian we władzach Związku. Zbigniew Zastrożny i Marian Szkudlarek znaleźli się w ścisłej czołówce władz Związku.

 

Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu informuje o terminach poborów krwi w Swarzędzu i Kostrzynie w przyszłym roku. Pierwsza akcja poboru krwi odbędzie się 23 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół na os. Mielżyńskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informuje, że 15 grudnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu został złożony wniosek dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczący nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Warszawskiej nr 81, 83, 85.

Budynki zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu w przeważającej części ogrzewane są ciepłem dostarczanym z miejskiej sieci cieplnej. Część nieruchomości obsługiwanych jest jednak przez lokalne kotłownie gazowe, mamy też jedną kotłownię olejową, a nieliczne mieszkania nadal ogrzewane są węglem.

Informujemy, że od stycznia 2015 r. Dalkia Poznań S.A. zmieni nazwę na Veolia Energia Poznań S.A. Dane adresowe, numery telefonów i kont bankowych, NIP, REGON i KRS nie ulegną zmianie.

 

29.12.2014

Notoryczne przerwy w zasilaniu prądu powodowały przerwaną pracę kotłowni gazowych i uniemożliwiały prawidłowe dostarczanie ciepła do mieszkań w Kórniku-Bninie. ENEA przysłała pismo, że przerwy w dostawie prądu spowodowane były gałęziami drzew, które dotykały przewodów elektrycznych.

11.12.2014

W czasach kiedy deweloperzy masowo budują mieszkania przeznaczone dla młodych rodzin, kiedy państwo oferuje programy kierowane dla młodych, jak „Rodzina na swoim” zastąpiona przez „Mieszkanie dla Młodych”, rośnie grupa seniorów, dla których proponowana oferta mieszkaniowa nie jest dostępna.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zleciły kancelarii prawnej opracowanie nowego statutu. Obecny statut jest już zdeaktualizowany i nie nadąża za wprowadzanymi w ostatnich latach zmianami.

Jak informuje UMiG w Swarzędzu zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014-2015 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane z poniższymi zasadami (szczegóły - kliknij czytaj). Podajemy numery telefonów na które można zgłaszać interwencje w tej sprawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, jako pionier wielu innowacyjnych rozwiązań w spółdzielczości, pragnie uruchomić kolejny kanał informacji dla Państwa wygody. W najbliższym czasie rozpoczniemy testowe wysyłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na podane w trakcie rejestracji do Zdalnego Dostępu e-maile.

Jednym z niezwykle istotnych punktów listopadowego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej była rozmowa z kandydatem na burmistrza Swarzędza Marianem Szkudlarkiem. Efektem tej przychylnej spółdzielcom rozmowy, było udzielenie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni poparcia Marianowi Szkudlarkowi w wyborach na burmistrza.

Spółka Aquanet przysłała do Spółdzielni Mieszkaniowej projekt nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków od stycznia 2015 r. Projekt ten został złożony do Rady Miejskiej Poznania, która zadecyduje o wysokości stawek.

Miesiąc temu informowaliśmy na łamach „Informatora Spółdzielczego” o nowym systemie rozliczania wody, który ma zostać wprowadzony od 1 stycznia 2015 roku. Podawaliśmy szczegółowy harmonogram wymian wodomierzy na radiowe i zapowiadaliśmy wywiad z Zastępcą Głównego Księgowego Mariuszem Langnerem, który prezentujemy poniżej.

Jednym z wniosków tegorocznego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonym i uchwalonym przez mieszkańców, było zobowiązanie Zarządu do samodzielnego rozliczania wody przez Spółdzielnię, bez udziału pośredników, aby jak najbardziej minimalizować koszty. Realizując to postanowienie, w ostatnich miesiącach 2014 r. trwa intensywna wymiana legalizacyjna tysięcy wodomierzy na nowe, radiowe firmy BMeters.

Kolejną swarzędzką „Sylwetką”, przedstawianą w naszym cyklu, jest pan Marian Szkudlarek, z racji długoletniej działalności społecznej osoba powszechnie znana w Swarzędzu. Może właśnie dlatego warto poznać pana Mariana bliżej?

Nietaktem byłoby wyjaśnianie, kim jest bohaterka kolejnej „Sylwetki swarzędzan”. Trudność jednak polega na tym, że pisanie o osobach powszechnie znanych jest bardzo niewdzięczne, wszyscy bowiem wiedzą o takich osobach wszystko, nawet czasem więcej, niż sami zainteresowani…

Zamieszczamy tekst jednolity zaktualizowanego Regulaminu rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który wraz ze zmianami został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 23 października 2014 roku.

Informujemy, że dzień 10 listopada (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i załatwianie spraw w Spółdzielni (zarówno w biurowcu Zarządu, jak i Administracjach-Osiedli) w innych terminach.

Wprowadzone w połowie ubiegłego roku zmiany w systemie śmieciowym zmusiły Spółdzielnię do przekazania gospodarki odpadami ZM GOAP. Ustawodawca określił, że gminy i związki zajmą się wywozem śmieci i kasowaniem zysków, natomiast roboczą rolę pobierania opłat pozostawił spółdzielniom. Wszystko dla wygody związków i gmin.

Spółdzielnia nawiązała współpracę z firmą Factory Network S.A. – właścicielem Internetowej Giełdy Długów. Dłużnicy, którzy nie reagują na monity Spółdzielni, nie współpracują ze spółdzielczym Działem Windykacji, mogą spodziewać się, że wkrótce ich nazwisko pojawi się na Giełdzie Długów.

17.10.2014

W ostatnich czasach coraz częściej mamy okazję słuchać bądź oglądać reklamy firm oferujących pożyczki gotówkowe. Często określane są mianem „chwilówek”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że taka „chwilówka” oferowana jest przez instytucję, która NIE JEST bankiem.

Od nowego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wprowadza nowy system rozliczania wody. Jego głównymi atutami są nowoczesne urządzenia do odczytu wody 24 godziny na dobę z wodomierzy radiowych oraz przewidywane oszczędności.

W „Informatorze Spółdzielczym” zamieściliśmy informację o oszustach, którzy powołując się na współpracę z Eneą, namawiają do podpisania nowych umów na dostawę tańszego prądu. Oszuści działają w całej Polsce, a podstawą ich działania jest podszywanie się pod największe polskie marki energetyczne.

We wrześniu br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85 w prawo własności.
 

Z listu od mieszkańców: Mieszkam w Swarzędzu na os. Władysława IV. Jakiś czas temu była ze strony Spółdzielni propozycja zagospodarowania terenu na moim osiedlu. Czy coś da się z tym zrobić, czy jest szansa żeby to osiedle zostało zagospodarowane?

Minął miesiąc, od kiedy zamieściliśmy w „Informatorze Spółdzielczym” ostrzeżenie o lichwiarzach, którzy pożyczając pieniądze, tanim kosztem przejmują mieszkania naszych spółdzielców. Tymczasem w „Głosie Wielkopolskim” ujawniono kulisy afery mieszkaniowej, która od kilku lat nie może znaleźć swojego finału na wokandzie sądowej.

Przedstawiamy mieszkańcom wykaz budynków, które Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zamierza ocieplić w przyszłym roku. Zmodernizowanych będzie 11 lub 12 budynków, w zależności od bankowych warunków kredytowych oraz pozwoleń udzielonych przez mieszkańców z prawem odrębnej własności.

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule z pozoru wydaje się prosta. W standardowym modelu rodziny, dwóch dorosłych, dwoje dzieci, rachunki płacą pracujący rodzice. Jednak różnoraki model rodziny w dzisiejszych czasach, brak pracy, choroba, rozwód – stać się mogą przyczyną niejasności w temacie dokładania się do rachunków za mieszkanie.

Po 15 miesiącach gospodarowania odpadami przez poznański GOAP, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu postanowiła wziąć w swoje ręce sprawy związane z gabarytami leżącymi tygodniami przy altanach śmietnikowych.

Informujemy, że w dniu 1.10.2014 (środa) od godz 8.00-13.00 z powodu prac inwestycyjno-remontowych, prowadzonych przez Dalkię, zostanie wstrzymana dostawa ciepła do budynków w Swarzędzu na os. Cegielskiego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wydał dziś, tj. 25 września 2014 r., dyspozycję dla przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia o włączeniu ciepła. W ciągu kolejnych dwóch dni ciepło powinno dotrzeć do każdego z 60 osiedlowych węzłów cieplnych i do każdego mieszkania.

Zachęcamy do udziału w Rajdu „Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego”, Poznań-Głuszyna, 5 październik 2014 rok.

 

 

Zamieszczamy tekst jednolity Regulaminu Termomodernizacji w zasobach SM w Swarzędzu, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 18 września 2014 roku. Regulamin został sporządzony na bazie doświadczeń Spółdzielni w ciągu ostatnich kilku lat i reguluje proces termomodernizacyjny w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji.

Wkrótce kończy się kolejny rok Programu Termomodernizacyjnego, w którym od grudnia 2009 r. łącznie zmodernizowanych zostało 55 spółdzielczych budynków. Pokusiliśmy się o podsumowanie tego sztandarowego obecnie projektu Spółdzielni.

Na nowe zostały wymienione kotły gazowe w dwóch najstarszych spółdzielczych kotłowniach gazowych.

 

 

Spółdzielnia otrzymała pierwszy sygnał, że podobnie jak w Poznaniu, również i u nas pojawili się oszuści podszywający się pod firmę Enea. Oferują niższe ceny prądu i namawiają do podpisania nowych umów.

 

Tegoroczne docieplenia w Swarzędzu zbliżają się już ku końcowi. Spółdzielnia zakończyła prace termomodernizacyjne na budynkach 11, 12 i 22 na os. Kościuszkowców, 14 i 15 na os. Dąbrowszczaków, 12 i 13 na os. Raczyńskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider spółdzielczości 2014” organizowanego przez Forum Biznesu „Gazety Prawnej” oraz Urząd Miasta Krakowa. Statuetkę spółdzielczego lidera odebrał w Krakowie Prezes SM w Swarzędzu Paweł Pawłowski.

Informujemy, że w związku z pracami modernizującymi węzły cieplne, wykonywanymi przez firmę Dalkia, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w niektórych budynkach zlokalizowanych w północnej części Swarzędza. Zobacz spis budynków i harmonogram prac.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ostrzega mieszkańców przed firmami i osobami, które proponują pożyczki i „pomoc” w spłatach różnego typu zadłużeń. Tylko w tym roku kilka osób straciło w ten sposób mieszkanie, a kilka innych czeka to wkrótce. Spółdzielnia odnotowała takie przypadki w Swarzędzu, Czerwonaku, Kostrzynie i Poznaniu.

Wiadukt w ul. Polnej oraz skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Średzką zostaną wyłączone z ruchu na czas wykonywania robót od soboty 06.09.2014r. (godz. 6.00)  do niedzieli 7.09.2014 r. (godz. 6.00).

 

W związku z awarią instalacji wodnej w godzinach popołudniowych 2 września 2014 r., mieszkańcy os. Raczyńskiego 35 nie będą mieli wody aż do usunięcia awarii przez firmę Aquanet. Trwają prace związane z naprawą instalacji przez firmę Aquanet. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zawiadamia, że wkrótce zostanie uruchomiona dostawa energii cieplnej do mieszkań. Przypominamy o odkręceniu głowic termostatycznych przy grzejnikach na pozycję „5”. Informujemy, że Spółdzielnia nie wydaje już pozwoleń na spuszczanie wody z układów instalacyjnych...

Przedsiębiorstwo DALKIA informuje, że w związku z pracami przeprowadzanymi na instalacjach w północnej części Swarzędza, w dniu 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy osiedli północnych nie będą mieli ciepłej wody. Komunikat dotyczy osiedli: Kościuszkowców, Dąbrowszczaków, Czwartaków i ul. Gryniów.

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na wywóz śmieci dla wszystkich sektorów, także w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie. Osiedla w tych miejscowościach, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, obsługiwane będą przez firmę Remondis Sanitech, a podwykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys.

Przez cały rok mieszkańcy Swarzędza mogą korzystać z pomocy Strażników Miejskich w godz. 6.00-22.00 i w soboty od 14.00-22.00. W okresie wakacyjnym, aż do końca września, strażnicy są jednak dostępni dla mieszkańców znacznie dłużej, bo w weekendowe dni piątek-sobota oraz sobota-niedziela pracują do godz. 2.00 w nocy.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu zaprasza 17 sierpnia 2014 r. w godz. 11.00-18.00  na VI Miodowe Lato w Skansenie. Piknik pszczelarski jest  rekreacyjną imprezą plenerową skierowaną do widzów zainteresowanych życiem pszczół i pracą pszczelarza.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo jednej z naszych mieszkanek, przesłał pismo dotyczące obrzeżków gołębich.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała dyplom uznania z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy za aktywne promowanie idei zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Publikujemy Państwa wnioski, które zostały przekazane do Komisji Wnioskowych podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2014 roku.

 

Rozpoczyna się lato, czas płynie chyba nieco wolniej, więcej będziemy wypoczywać. Słońce i przyjemna pogoda powinny nastrajać optymistycznie… jednak w Antoninku raczej nie! Na początku lipca odebrałam telefon od zbulwersowanej i zatroskanej mieszkanki bloku nr 67 przy ul. Mścibora o niewyobrażalnym bałaganie...

Przedsiębiorstwo Dalkia Poznań informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. planuje wprowadzić nowe ceny za wytwarzanie ciepła, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Średni wzrost cen za wytwarzanie ciepła w miejskiej sieci cieplnej w okresie 12-miesięcznym wynieść ma około 4,5%.

Po raz kolejny mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Tym razem dofinansowanie z Funduszu Wodociągowego Aquanet obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2014r.

24.06.2014

„Mieć pewny dach nad głową” to powiedzenie chyba wszystkim znane, kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, niezakłóconego spokoju i komfortu. W artykule poruszony zostanie właśnie wątek dachów – tych, w znaczeniu dosłownym, występujących na osiedlach Spółdzielni.

W ostatnim czasie wielu mieszkańców Swarzędza, korzystających z telewizji kablowej, zostało pozbawionych możliwości oglądania programów telewizyjnych.

 

Zestawienie wpływów i wydatków funduszu remontowego za okres (I - XII 2013) dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

 

 

Starosta Poznański zatwierdził 19 maja br. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz wodociągów wraz z przyłączeniami w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.

Informujemy, że 20 czerwca 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i przybywanie w innych terminach.