Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

Zamieszczamy tekst jednolity Regulaminu Termomodernizacji w zasobach SM w Swarzędzu, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 18 września 2014 roku. Regulamin został sporządzony na bazie doświadczeń Spółdzielni w ciągu ostatnich kilku lat i reguluje proces termomodernizacyjny w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji.

Wkrótce kończy się kolejny rok Programu Termomodernizacyjnego, w którym od grudnia 2009 r. łącznie zmodernizowanych zostało 55 spółdzielczych budynków. Pokusiliśmy się o podsumowanie tego sztandarowego obecnie projektu Spółdzielni.

Na nowe zostały wymienione kotły gazowe w dwóch najstarszych spółdzielczych kotłowniach gazowych.

 

 

Spółdzielnia otrzymała pierwszy sygnał, że podobnie jak w Poznaniu, również i u nas pojawili się oszuści podszywający się pod firmę Enea. Oferują niższe ceny prądu i namawiają do podpisania nowych umów.

 

Tegoroczne docieplenia w Swarzędzu zbliżają się już ku końcowi. Spółdzielnia zakończyła prace termomodernizacyjne na budynkach 11, 12 i 22 na os. Kościuszkowców, 14 i 15 na os. Dąbrowszczaków, 12 i 13 na os. Raczyńskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider spółdzielczości 2014” organizowanego przez Forum Biznesu „Gazety Prawnej” oraz Urząd Miasta Krakowa. Statuetkę spółdzielczego lidera odebrał w Krakowie Prezes SM w Swarzędzu Paweł Pawłowski.

Informujemy, że w związku z pracami modernizującymi węzły cieplne, wykonywanymi przez firmę Dalkia, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w niektórych budynkach zlokalizowanych w północnej części Swarzędza. Zobacz spis budynków i harmonogram prac.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ostrzega mieszkańców przed firmami i osobami, które proponują pożyczki i „pomoc” w spłatach różnego typu zadłużeń. Tylko w tym roku kilka osób straciło w ten sposób mieszkanie, a kilka innych czeka to wkrótce. Spółdzielnia odnotowała takie przypadki w Swarzędzu, Czerwonaku, Kostrzynie i Poznaniu.

Wiadukt w ul. Polnej oraz skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Średzką zostaną wyłączone z ruchu na czas wykonywania robót od soboty 06.09.2014r. (godz. 6.00)  do niedzieli 7.09.2014 r. (godz. 6.00).

 

W związku z awarią instalacji wodnej w godzinach popołudniowych 2 września 2014 r., mieszkańcy os. Raczyńskiego 35 nie będą mieli wody aż do usunięcia awarii przez firmę Aquanet. Trwają prace związane z naprawą instalacji przez firmę Aquanet. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zawiadamia, że wkrótce zostanie uruchomiona dostawa energii cieplnej do mieszkań. Przypominamy o odkręceniu głowic termostatycznych przy grzejnikach na pozycję „5”. Informujemy, że Spółdzielnia nie wydaje już pozwoleń na spuszczanie wody z układów instalacyjnych...

Przedsiębiorstwo DALKIA informuje, że w związku z pracami przeprowadzanymi na instalacjach w północnej części Swarzędza, w dniu 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) w godz. 8.00-16.00 mieszkańcy osiedli północnych nie będą mieli ciepłej wody. Komunikat dotyczy osiedli: Kościuszkowców, Dąbrowszczaków, Czwartaków i ul. Gryniów.

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na wywóz śmieci dla wszystkich sektorów, także w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie. Osiedla w tych miejscowościach, zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, obsługiwane będą przez firmę Remondis Sanitech, a podwykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys.

Przez cały rok mieszkańcy Swarzędza mogą korzystać z pomocy Strażników Miejskich w godz. 6.00-22.00 i w soboty od 14.00-22.00. W okresie wakacyjnym, aż do końca września, strażnicy są jednak dostępni dla mieszkańców znacznie dłużej, bo w weekendowe dni piątek-sobota oraz sobota-niedziela pracują do godz. 2.00 w nocy.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu zaprasza 17 sierpnia 2014 r. w godz. 11.00-18.00  na VI Miodowe Lato w Skansenie. Piknik pszczelarski jest  rekreacyjną imprezą plenerową skierowaną do widzów zainteresowanych życiem pszczół i pracą pszczelarza.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo jednej z naszych mieszkanek, przesłał pismo dotyczące obrzeżków gołębich.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała dyplom uznania z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy za aktywne promowanie idei zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Publikujemy Państwa wnioski, które zostały przekazane do Komisji Wnioskowych podczas cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2014 roku.

 

Rozpoczyna się lato, czas płynie chyba nieco wolniej, więcej będziemy wypoczywać. Słońce i przyjemna pogoda powinny nastrajać optymistycznie… jednak w Antoninku raczej nie! Na początku lipca odebrałam telefon od zbulwersowanej i zatroskanej mieszkanki bloku nr 67 przy ul. Mścibora o niewyobrażalnym bałaganie...

Przedsiębiorstwo Dalkia Poznań informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. planuje wprowadzić nowe ceny za wytwarzanie ciepła, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Średni wzrost cen za wytwarzanie ciepła w miejskiej sieci cieplnej w okresie 12-miesięcznym wynieść ma około 4,5%.

Po raz kolejny mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do rachunków za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Tym razem dofinansowanie z Funduszu Wodociągowego Aquanet obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2014r.

24.06.2014

„Mieć pewny dach nad głową” to powiedzenie chyba wszystkim znane, kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, niezakłóconego spokoju i komfortu. W artykule poruszony zostanie właśnie wątek dachów – tych, w znaczeniu dosłownym, występujących na osiedlach Spółdzielni.

W ostatnim czasie wielu mieszkańców Swarzędza, korzystających z telewizji kablowej, zostało pozbawionych możliwości oglądania programów telewizyjnych.

 

Zestawienie wpływów i wydatków funduszu remontowego za okres (I - XII 2013) dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

 

 

Starosta Poznański zatwierdził 19 maja br. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz wodociągów wraz z przyłączeniami w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.

Informujemy, że 20 czerwca 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i przybywanie w innych terminach.